First slide

कार्यशाला

 • सर्व
 • प्रथिनिधी व उद्योजक कार्यशाला पुणे
 • उद्योजक कार्यशाला सातारा
 • महाउद्योजक मार्गदर्शन व सन्मान सोहळा , सातारा
 • महाउद्योजक कार्यशाळा सांगली
 • महाउद्योजक कार्यशाळा पुणे
 • वार्षिक सर्वसाधारन सभा महाउद्योजक कर्यालय पुणे
 • महाउद्योजक कर्यशाळा धुळे
 • एमसीसीआयए पुणे
 • उत्सव कौशल्याचा दापोली
 • पहिली वार्षिक ई-लर्निंग
 • पचगणी इव्हेंट
 • महाराष्ट्र इव्हेंट पुणे
 • धुळे इव्हेंट
 • द्वितीय वार्षिक ई-लर्निंग